Ngắt dòng tiêu đề trên WordPress

Có một thứ rất khó chịu khi viết bài có một tiêu đề dài trên wordpress, đó là tiêu đề sẽ bị ngắt dòng một cách rất ngu. Sự ngu ngốc này là do wordpress chỉ ngắt dòng dựa vào những thiết lập cứng nhắc trên css mà thôi. Đây là một ví dụ:

Vậy nếu chúng ta muốn chủ động ngắt dòng  thì làm như nào? Trên mạng có nhiều tút bày cách ngắt dòng bằng cách viết function trong wordpress, thêm custom field, hoặc cài plugin rất là rối rắm. Đầu óc ngu si như mình không thể hiểu được.

Nhưng thật may mắn là có một cách quá ư đơn giản luôn.

Ví dụ bạn có một tiêu đề dài dòng ngu ngốc như này

Muốn ngắt dòng bạn chỉ việc thêm tag <br>  vào những vị trí muốn ngắt

Gõ trực tiếp vào phần tiêu đề trong trình soạn thảo.

Xong. Rất gọn gàng

Happy blogging!