Giao lưu MSP432
Tạo project trên IAR

MSP432 là dòng ARM mới cứng của TI. Mình có một board Launchpad MSP432 ở đây và đang tiến hành giao lưu với em nó. Vì em nó còn mới nên tài liệu sẽ không có nhiều, mình sẽ mò mẫm rồi viết lên đây, để người khác vô đọc … cho vui.

Ai giao lưu với dòng MSP sẽ đều biết các IDE Energia, IAR, CCS (và vài IDE nữa). Hiện tại Energia đã có hỗ trợ cho MSP432, cả lập trình multitask và realtime. Giao lưu trên Energia thì rất đơn giản và nhanh, nhưng lại không có tự chủ được nhiều, không được phá phách, và như vậy thì không có vui , nên mình chọn IAR.

Với IAR, các bạn có thể code tự do thoải mái nhưng sẽ hơi khổ một tí, ngay ở bước đầu tiên là tạo project. Ngay cả khi sử dụng những cài đặt mặc định, và chạy example thì vẫn có khả năng cao là chương trình không compile được :v

Tút giao lưu MSP432 này sẽ viết về cách tạo 1 project trên IAR có sử dụng MSP432DriverLib.


Bạn cần những gì?

  1. IAR 7.2 for ARM. Tất nhiên, và phải là 7.2 trở lên. Để giao lưu thì bạn chỉ cần phiên bản free 30 ngày hoặc limit 32K code là đủ rồi.
  2. MSP432 Driver Library. Thư viện lập trình cho MSP432, hỗ trợ các API đễ các bạn dễ dàng thao tác với vi điều khiển.

Cài đặt

  1. Cài đặt IAR. Cái này đơn giản thôi khỏi cần nói
  2. Cài đặt MSP432 Driver Library: Giải nén file zip tải về phía trên. Hãy ghi nhớ đường dẫn tới folder giải nén.
  3. Cài đặt XDS debugger. Cái này thường khi cài đặt IAR, nó sẽ được tự động cài ở folder C:\ti , nhưng nếu không thấy các bạn có thể cài đặt như sau

File cài đặt nằm ở  [folder cài IAR]\arm\drivers\ti-xds

Chuột phải chọn Run as Administrators và cài đặt theo hướng dẫn. Lưu ý ghi nhớ đường dẫn folder cài đặt.

Video hướng dẫn

Video mình làm sau khi viết bài này, các bạn xem cho khỏe, khỏi cần đọc phần dưới.

Hướng dẫn bằng chữ

Phần này max khó hiểu. Chỉ đọc phần này khi các bạn xem video mà không hiểu được.

Copy driverlib_empty_project

Để giảm bớt các bước chỉnh option cho project, chúng ta sẽ không tạo một project mới tinh mà dùng một empty_project ở MSP432DriverLib.

Folder empty project nằm tại

Copy folder này sang folder project của các bạn.

Sửa tên file driverlib_empty_project.ewp thành tên project của bạn.

Mở project trong IAR

Ở IAR, chọn Project > Add existing projects… và chọn file vừa đổi tên ở bước 2.

Thêm file library vào project:

Chuột phải vào thư mục Libraries, chọn Add > Add files…

Chọn file [folder MSP432DriverLib]\driverlib\MSP432P4xx\ewarm\msp432p4xx_driverlib.a

Chỉnh sửa option

Project vừa mới add vào đã có một vài tùy chọn cho MSP432, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Ta tiếp tục đến phần chỉnh option. Chuột phải vào project và chọn Option.

Ở phần C/C++ Compiler, tab Preprocessor, phần Additional include directories, các bạn thêm đường dẫn:

Ở phần Assembler, tab Preprocessor, thêm đường dẫn:

Ở phần Debugger, chọn Driver là TI XDS

tab Image, bỏ chọn mục Download extra image

Ở mục TI XDS, chọn TI XDS110 Emulator ở phần Emulator. Chọn Override default  và trỏ tới đường dẫn [folder cài đặt TI XDS]\ccs_base  (nếu bạn không dùng đường dẫn mặc định)

Vậy là xong.

Để test xem thử project đã OK chưa, các bạn nạp đoạn code này

Nếu LED đỏ ở P1.0 nháy điên đảo tức là bạn đã hoàn thành việc tạo project MSP432 trên IAR.

Tip:

Các bạn có thể copy folder driverlib vào ngay trong project và sử dụng đường dẫn tương đối dạng $PROJ_DIR$\driverlib\MSP432P4xx  khi thực hiện các bước như trên. Cách này giúp cho việc share project trở nên dễ dàng hơn khi làm việc nhóm.

Dô Lô!