> Month: August 2015

Giao lưu MSP432
Tạo project trên IAR

MSP432 là dòng ARM mới cứng của TI. Mình có một board Launchpad MSP432 ở đây và đang tiến hành giao lưu với em nó. Vì em nó còn mới nên tài liệu sẽ không có nhiều, mình sẽ mò mẫm rồi viết lên đây, để người khác vô đọc … cho vui.

Ai giao lưu với dòng MSP sẽ đều biết các IDE Energia, IAR, CCS (và vài IDE nữa). Hiện tại Energia đã có hỗ trợ cho MSP432, cả lập trình multitask và realtime. Giao lưu trên Energia thì rất đơn giản và nhanh, nhưng lại không có tự chủ được nhiều, không được phá phách, và như vậy thì không có vui , nên mình chọn IAR.

Với IAR, các bạn có thể code tự do thoải mái nhưng sẽ hơi khổ một tí, ngay ở bước đầu tiên là tạo project. Ngay cả khi sử dụng những cài đặt mặc định, và chạy example thì vẫn có khả năng cao là chương trình không compile được :v

Tút giao lưu MSP432 này sẽ viết về cách tạo 1 project trên IAR có sử dụng MSP432DriverLib.

Đọc tiếp…