LED matrix driver #2
Lập trình

Lâu lắm rồi mới rảnh rỗi để tiếp tục cái này

Xem lại part 1: LED matrix driver (part 1)

Cái layout khi đã vẽ xong thì trông như này. Để cho dễ dàng thi công thì mình đã vẽ layout 1 lớp và hạn chế tối thiểu việc đi jumper. Tuy vậy nhưng mà vẫn cần đến 4 cái dây cùi bắp trên mạch.

Lập trình

Viết thư viện cho driver này khá là đơn giản. Chỉ việc viết một hàm  shiftOut()  để MCU có thể giao tiếp với tụi 74HC595. (và tất nhiên là thêm vài dòng code râu ria nữa thì mới xong xuôi)

Để sử dụng thư viện này, đầu tiên ta cần khai báo cái LED matrix mà mình sử dụng

LEDMatrix matrix(dataPin,shiftPin,latchPin,numOfMatrix);

  • dataPin là pin nối với SER
  • shiftPin là pin nối với SCK
  • latchPin là pin nối với RCK
  • numOfMatrix là số LED matrix mà bạn mắc nối tiếp

Sau đó là dùng hàm draw(bitmap)  để hiện thị bitmap mà bạn muốn. Chi tiết các bạn có thể xem example trong file thư viện, đảm bảo max dễ.

Thư viện

LEDMatrixDriver on Github

//TODO: Tuy chạy được rồi nhưng mà cái driver này còn cùi bắp lắm các bạn, có lẽ mình sẽ tiếp tục update nó trong nay mai để em nó xịn hơn tí nữa.