> Month: March 2015

Learning the hard way

“Learning the hard way” (chưa biết dịch tiếng Việt như nào cho nuột) là một chiêu thức rất hay mà mình vừa mới đọc được. Thiệt ra, đọc xong cái định nghĩa, thấy nó quen quá nên ngồi viết luôn bài này. Thì ra từ đó giờ hầu như những thứ mình tự học đều theo kiểu này, mỗi tội chưa đủ trình để tổng quát, đúc kết nó thành tuyệt chiêu như này thôi.

Ảnh: Bìa đĩa nhạc phim The Hard Way, có một sự không liên quan nhẹ tới nội dung bài viết

Đọc tiếp…