> Month: February 2015

Arduino 1.6 – ít ngu hơn

Theo thông tin từ trang chủ của Arduino, Arduino IDE đã được cập nhật lên 1.6. Version này có rất nhiều thứ được cải thiện. Không đi sâu vào phần bên trong, những thứ dễ nhận thấy nhất là:

  • Build sketch và upload nhanh xé gió
  • Tự động save khi compile hoặc upload sketch, khỏi lo quên save
  • Rất nhiều cải tiến ở giao tiếp Serial
  • Tự động nhận dạng board và COM port
  • USB driver đã ổn định hơn trước rất nhiều

Các bạn có thể tải về phiên bản mới này ngay trên trang chủ của Arduino:

http://arduino.cc/en/Main/Software

Bonus

Vì arduino ra bản mới nhưng mà vẫn còn nhiều cái rất là ngu nên tiện đây, mình xin chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ để tùy biến Arduino cho phù hợp hơn với bạn, đó là chỉnh sửa file preferences.txt

Đọc tiếp…