Barcamp Danang

Cả ngày hôm nay mình cắm chốt tại Barcamp với cụ Hoàng và cụ Danh. Barcamp là sự kiện được tổ chức theo hình thức một chuỗi các buổi thảo luận mở, thành ra mình nghĩ nó rất là hay và thuận tiện trong viện chia sẻ và lan tỏa ý tưởng. Barcamp lần này xoay quanh các vấn đề startup, công nghệ, thiện nguyện và giáo dục, có nhiều dự án cũng như ý tưởng khá là hay. Buổi sáng bận nên không coi được mấy bài nói về startup, tiếc đứt ruột.

Buổi này mấy cụ bên robodnic của mình cũng lên thớt. Các cụ ấy trình diễn rất nuột nên nghe nói được nhận hợp đồng tài trợ sau buổi nói chuyện. Mừng cho các cụ ấy, mà đúng là dự án của các cụ ấy nhìn là một trong số các khả thi nhất trong barcamp đợt này.

Tuy nhiên thì vẫn có vài cái gợn, ví dụ như nhiều diễn giả hoặc là chưa chuẩn bị thật tốt bài nói của mình, hoặc là họ chưa có nhiều kinh nghiệm lên thớt, cũng như là nhiều bài nói trùng lặp về chủ đề digital marketing quá. Mong cho barcamp những lần sau sẽ khắc phục những điểm này và ngày càng chất lượng hơn.

Sau đợt này thì mình đúc kết được một điều là “cơ hội chỉ đến đối với những ai đã sẵn sàng”. Nghe có vẻ không liên quan nhưng điều này được ẩn giấu trong tất cả các bài nói về các startup, cũng như trong việc mình không nhận được cái áo free từ CodeEngine… :sigh: