Machine Learning on Coursera

Mới thi giữa kì xong khá rảnh rỗi nên mình đăng kí cái course này học chơi. Mới đầu nghe thì tưởng chừng rất phức tạp, nhưng mà với cách dẫn dắt của Prof. Andrew Ng, mình cảm thấy khá dễ dàng tiếp cận. Chỉ cần học qua Linear Algebra và biết một chút ít về matlab là có thể đăng kí course này.

Kết quả bài đầu tiên, được chấm 150/100, húy húy.

Course này có một cái xịn nữa là submit trực tiếp bài tập lên server bằng code matlab. Làm sai cũng không bị cú đầu hay ăn chửi. Ước gì cái trường nhà huê của mình cũng được như này.

Tóm chung lại là course này rất đáng học, kể cả học cho biết hay học vì đam mê, mục đích nào cũng đáng.